"Ekopracownia pod chmurką"

 


Nasza szkoła uzyskała dofinansowanie

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Konkursu z dziedziny

 Edukacja Ekologiczna pn. "Ekopracownia pod chmurką" na realizację zadania :

,,Utworzenie punktu dydaktycznego pt. "Tajemnice eko - ogrodu"

przy Szkole Podstawowej Nr 81 w Łodzi".

Całkowity koszt projektu wynosi 49 115 zł, w tym dofinansowanie ze środków  WFOŚiGW 

w Łodzi - 44 115, 00zł

W ramach projektu powstają rabaty: kwiatowe, zielne, warzywne, skalniak, stanowisko obserwacji meteorologicznych, ornitologicznych i entomologicznych oraz zadaszone kąciki dydaktyczne do prowadzenia zajęć. Zaplanowano również ustawienie koszy do segregacji odpadów, szklarni wraz z kompostownikiem, zegara słonecznego, tablic dydaktycznych. Projekt przewiduje również zakup pomocy dydaktycznych - lornetek. Wejście do punktu dydaktycznego zostanie ogrodzone siatką, a całość objęta systemem monitoringu.

www.zainwestujwekologie.pl

 

Otwarcie "Ekopracowni pod chmurką" -> czytaj