`````````````````````````````````````````

Ogłaszamy konkurs plastyczny dla klas I – III pod hasłem:  

CO – JEŚLI NIE TELEFON KOMÓRKOWY?

 

 

Regulamin konkursu:

Format pracy – kartka z bloku technicznego A3

Technika – dowolna

Termin oddania pracy – do 25 października 2017 r.

Miejsce składania prac – sala 31 (do p. Ewy Hofman)

Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą.

Życzę kreatywności i ciekawych pomysłów!

Ewa Hofman

`````````````````````````````````````````