.........................................................................................................................................................................

Kolejny nasz projekt w Budżecie Obywatelskim

 

Numer wniosku: L0140 (zadanie ponadosiedlowe)

Na pomysł wpadli tu sami nasi uczniowie :) Projekt zakłada oznakowanie granic dawnego hitlerowskiego obozu dla dzieci i młodzieży polskiej przy ulicy Przemysłowej poprzez rozmieszczenie informacji o historii obozu w postaci tablic informacyjnych wraz z podajnikami na liszki informacyjne do pobierania przez przechodniów lub odwiedzających dawny teren obozu.
Lokalizacja: Park Szarych Szeregów.

 

Głosować można na dwa sposoby:

15 - 30 września 2018 r. (głosowanie papierowe)

15 września  - 7 października 2018 r. (głosowanie internetowe)

https://budzetobywatelski.uml.lodz.pl/

.........................................................................................................................................................................