Jesteśmy szkołą eTwinning!

Właśnie dotarła do nas fantastyczna wiadomość - nasza szkoła została nagrodzona Odznaką "Szkoła eTwinning"! Jesteśmy jedną z 39 szkół w Polsce, którym przyznano to wyróżnienie. Aby je zdobyć nasza szkoła wzięła udział w dwustopniowym procesie weryfikacyjnym, w wyniku którego wyłoniono pionierów i liderów w praktyce cyfrowej, edukacji w zakresie e-Bezpieczeństwa, twórczym i innowacyjnym podejściu do nauczania, promowaniu ustawicznego rozwoju zawodowego kadry i współpracy wśród nauczycieli i uczniów. I udało się!
Lista wszystkich nagrodzonych szkół znajduje się na stronie ->
A wśród nich także MY :)