Otworzyliśmy drzwi naszej szkoły

2 kwietnia 2019 roku powitaliśmy w naszych progach Rodziców i Dzieci – przyszłorocznych pierwszoklasistów oraz zaprosiliśmy ich do wspólnej edukacyjnej zabawy. Nasi najmłodsi goście uczestniczyli w zajęciach plastycznych, zabawach z matą do kodowania, grach i zabawach językowych, czytelniczych, ruchowych. Przedszkolaki układały tangram, składały origami, grały w gry przygotowane przez uczniów: w sudoku, w kapsle, odkrywały tajemnice mikroświata, sadziły rośliny. Dzieci również przeprowadziły i obserwowały doświadczenia fizyczno-chemiczne, m.in.: "Wybuchający wulkan", "Raz jak woda, raz jak ciało stałe - ciecz nienewtonowska", "Jak zobrazować ciśnienie atmosferyczne w doświadczeniu", "Tańczące skrawki papieru", "Elektryzujący balon", "Kiedy ciało pływa, a kiedy tonie?", budowały prosty obwód elektryczny. Przyszli uczniowie korzystali z programów i stron edukacyjnych. Dodatkową atrakcją był festiwal talentów podczas którego dzieci prezentowały swoje umiejętności plastyczne, piosenkarskie, gry na różnych instrumentach muzycznych, a także umiejętności piłkarskie. Wszyscy przybyli goście zapoznali się z ofertą edukacyjną szkoły w praktyce. Aktywność dzieci, rzeczowość zadawanych pytań oraz trafność obserwacji utwierdziły nas w przekonaniu, że przed nami mnóstwo dobrej zabawy podczas zgłębiania tajemnic świata. Do zobaczenia po wakacjach!