Sukces naszych Siódmoklasistów!

22 maja 2019 roku odbyło się uroczyste podsumowanie siedemnastej edycji ogólnołódzkiego konkursu matematycznego "Matematyczne wędrówki po Łodzi" pod hasłem Łódzki szlak niepodległości organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz  Zespół  Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Łodzi. W czasie gali podsumowującej nasi uczniowie: Mikołaj Sawecki z klasy 7a i Mykhailo Holoshchapor z klasy 7c, odebrali dyplom laureata za zajęcie I miejsca w konkursie. Konkurs składał się z dwóch etapów. Uczniowie wspaniale poradzili sobie z niełatwymi zadaniami z treścią wykorzystując swoje zdolności i zdobytą wiedzę. W części praktycznej musieli wykonać prezentację multimedialną pod tytułem „Łódzki szlak niepodległości”, która miała zawierać: opis trzech miejsc pamięci wybranych do zwiedzania i związanych z okresem od Powstania Styczniowego do końca II Wojny Światowej, zdjęcia archiwalne i współczesne, mapę z zaznaczoną trasą wycieczki oraz trzy zadania matematyczne (w tym krzyżówka). Dodatkowo uczniowie musieli przygotować plakat, który miał być zachętą do odwiedzenia wybranych miejsc. Nasi wychowankowie występowali przed Komisją Konkursową, by zaprezentować wyniki swojej pracy przy pomocy wykonanej prezentacji.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!