Lekcja Pamięci przy wojskowych mogiłach na Łódzkich Dołach

W dniu 29 października uczniowie SP81 wybrali się na cmentarz celem zdobycia wiedzy o polskich żołnierzach poległych podczas II wojny światowej, o polskich patriotach zamordowanych w latach 1939-1956, o bojówkach PPS poległych w latach 1905-1907 oraz żołnierzach rosyjskich i niemieckich poległych w listopadzie 1914 r. Po szlakach tak odległej dla młodych słuchaczy historii oprowadzał dr Tadeusz Bogalecki - autor przewodnika turystycznego "Bałucki Szlak Pamięci i Dialogu, Łódź 2010".