Pamiętamy o PATRONIE SZKOŁY

11 grudnia to Dzień Patrona naszej szkoły. Dzieci z klas młodszych odwiedziły szkolną Izbę Pamięci. Pierwszaki wykonały kolorowe prace plastyczne o patronie. Klasy drugie odkodowały informacje o obozie pracy przy ul. Przemysłowej z kodów QR. Na podstawie zdobytych informacji stworzyły „mapy myśli” na temat: Na czym polegała praca dzieci w obozie? Klasa 2a zaśpiewała i zatańczyła dla Chudego piosenkę pt.: „Order uśmiechu”. Na swój występ zaprosiła rówieśników z innych klas. Zadaniem klas trzecich było zredagowanie życzeń świątecznych dla Chudego. Klasa 3a zaniosła pod pomnik Pękniętego Serca samodzielnie wykonaną rzeźbę przyjaciela Chudego – Oskara. Dzień Patrona zakończył się spacerem granicami obozu oraz zapaleniem znicza pod pomnikiem.