Pomoc socjalna dla dziecka

 

Szanowni Rodzice,
przypominamy o możliwości ubiegania się o pomoc socjalną dla dziecka, w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. Termin składania ww. wniosków w WE UMŁ, upływa w dniu 15.09.2020 r.

Wszelkich informacji dotyczących ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów udzielają pracownicy Wydziału Edukacji Oddziału ds. Organizacji Kształcenia Specjalnego, Wypoczynku i Pomocy Materialnej dla Uczniów, (ul. Krzemieniecka 2 b, I piętro, pokój 102) lub pod numerami telefonu:42 272-65-65, 42 272-65-66, 42 272-65-67

Szczegółowe informacje oraz druki dokumentów można uzyskać na stronie internetowej:
www.uml.lodz.pl/edukacja/stypendia/stypendia-i-zasilki-szkolne

Kinga Godlewska - pedagog szkolny