Terminarz spotkań z rodzicami

w roku szkolnym 2018/2019

 

12 - 14 września 2018 r. - zebranie organizacyjne (termin ustala wychowawca klasy)

16 - 25 stycznia 2019 r. - wywiadówki "nic o nas bez nas" (termin ustala wychowawca klasy)

22 - 28 maja 2019 r. - zebranie końcowe (termin ustala wychowawca klasy)

 

O terminach pozostałych zebrań rodzicielskich/spotkań edukacyjnych dla rodziców decyduje wychowawca, biorąc pod uwagę bieżące potrzeby.

Wychowawcy odbywają dyżury konsultacyjne 1 raz w tygodniu.