Warunki ubezpieczenia uczniów w szkole

w roku szkolnym 2020/2021

 

Ubezpieczenie EDU PLUS

Przedsiębiorstwo InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group 

 

Informacje oraz ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS -> (pdf)