Informacja

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 stycznia 2017 r. zmieniły się zasady związane z wydawaniem duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub świadectwa pobiera się opłatę w wysokości:

duplikat legitymacji szkolnej – 9,00 zł,

duplikat świadectwa – 26,00 zł. 


Opłaty za wydanie duplikatów świadectwa lub legitymacji szkolnej należy wpłacać na rachunek bankowy:

Szkoła Podstawowa nr 81 w Łodzi im. Bohaterskich Dzieci Łodzi w Łodzi

ul. Emilii Plater 28/32

91-762 Łódź

GETIN BANK

Nr konta: 07 1560 0013 2026 0025 1486 0003